TIETOSUOJASELOSTE

Pitsimissikilpailun (Dentelle Rauma) rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Dentelle Rauma (jäljempänä Dentelle)
Rautatienkatu 3 b 1
26100 RAUMA
044 577 8343

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riikka Lehtinen
Rautatienkatu 3 b 1
26100 RAUMA
puh. 044 577 8343
pitsimissi@pitsimissi.fi

3. Rekisterin nimi
Pitsimissikilpailun hakemukset ja osallistumisvahvistukset

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään 10 finalistin ja 2 varahenkilön valintaprosessiin sekä finaalin jälkeisen yhteydenpidon mahdollistamiseen

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Hakijoiden tiedot:

* hakemuksen päivämäärä
* etu- ja sukunimi
* osoitetiedot
* puhelinnumero
* sähköpostiosoite
* syntymäpäivä tai -vuosi
* äidinkieli (sitä ei kysytä, mutta jos hakija sen ilmoittaa, tietoa ei poisteta)
* harrastukset, koulutus tai opiskelutieto, ammatti, mahdollinen työ
* aikaisemmat osallistumiset muihin kauneuskilpailuihin
* hakijan valokuvia
* pituus, vaate- ja kengän koko (finalistit)
* ruoka-aineallergiat (finalistien osalta)
* mahdolliset muut henkilötiedot jotka hakija kertoo hakemuksessaan kysymättä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Dentelle ei luovuta tietoja ulkopuoliselle lukuun ottamatta yhteystietoja valitun voittajan osalta, johon kysytään häneltä erikseen lupa. Tietoja käsittelevät vain semifinalistien, finalistien ja voittajakolmikon valintaan osallistuvat henkilöt. He eivät saa tietoja itselleen, vaan luovuttavat valinnan jälkeen takaisin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot:
Henkilötietoja sisältävien tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu. Rekisterin käyttöön oikeutetulla käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään pilvipalveluun ja/tai tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 - 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen:
Riikka Lehtinen, Dentelle Rauma, Rautatienkatu 3 b 1, 26100 RAUMA

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen:
Riikka Lehtinen, Dentelle Rauma, Rautatienkatu 3 b 1, 26100 RAUMA